Wentylacja

Wentylacja zapewnia odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniu.

Systemy wentylacji mogą być zrealizowane na kilka sposobów. Podstawowym kryterium podziału rodzajów wentylacji jest rozróżnienie wentylacji naturalnej i wentylacji mechanicznej.

Wentylacja naturalna - wykorzystuje naturalne ruchy powietrza, które niestety nie zawsze są korzystne. Wentylacja ta wykorzystuje w swojej pracy działanie wiatru oraz różnicę temperatur. Działanie wentylacji naturalnej jest silnie uzależnione od warunków pogodowych.
Wentylacją naturalną nazywamy wentylację grawitacyjną, infiltrację, aerację oraz przewietrzanie.

Wentylacja mechaniczna – ruch powietrza jest wywołany sztucznie przez urządzenia mechaniczne – wentylatory. Powietrze jest doprowadzane lub odprowadzane z pomieszczenia przez kanały wentylacyjne w sposób zorganizowany.
Wentylacja mechaniczna projektowana jest na trzy sposoby jako: wentylacja nawiewna, wentylacja wywiewna oraz wentylacja nawiewno-wywiewna.

Sercem systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej jest centrala wentylacyjna, wyposażona w wentylator nadmuchowy oraz wyciągowy. Najważniejszą zaletą systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej jest możliwość odzysku ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczenia. Wymiana ciepła zachodzi w wymienniku ciepła, w który wyposażona jest centrala wentylacyjna - rekuperatorze. Powietrze usuwane oddaje ciepło do świeżego powietrza wprowadzanego do pomieszczenia. Dzięki rekuperacji odzyskuje się nawet do 80% ciepła, które w instalacji wentylacyjnej bez odzysku jest bezpowrotnie tracone.

Wentylacja naturalna wciąż jest najczęściej wybieranym sposobem wentylacji w nowobudowanych budynkach. Za zastosowaniem wentylacji mechanicznej przemawia jednak wiele zalet:

- niezależność od warunków pogodowych, zawsze zapewnia odpowiednią wymianę powietrza,
- możliwość realnych oszczędności w przpadku zastosowania rekuperatora, bez utraty komfortu cieplnego,
- znacznie większa czystość w pomieszczeniu, dzięki filtracji powietrza.