Rekuperacja

Wentylacja jest niezbędna dla zapewnienia odpowiednich warunków w pomieszczeniu. Wentylacja naturalna powoduje jednak spore straty ciepła, które sięgać mogą nawet do 30% łącznych strat ciepła budynku czy pomieszczenia. Powód jest prosty: ciąg kominowy wysysa z pomieszczenia ogrzane powietrze, a zastępuje je chłodne powietrze zewnętrzne zassane szczelinami lub nawiewnikami.

Efekt ten minimalizujemy stosując rekuperację, czyli odzysk ciepła z powietrza usuwanego i przekazanie tego ciepła do powietrza doprowadzanego do pomieszczenia. Proces ten odbywa się w urządzeniu zwanym rekuperatorem. Rekuperator składa się zwykle z wentylatora wywiewnego i nawiewnego, filtra powietrza, a jego sercem jest wymiennik ciepła. Rekuperacja, w zależności od m.in. konstrukcji wymienika, pozwala na odzyskanie do 80% ciepła z powietrza usuwanego. W tradycyjnych systemach wentylacji ciepło to jest bezpowrotnie tracone.