Dobór klimatyzacji

Dobór klimatyzartora rozpoczynamy od bilansu cieplnego pomieszczenia, czyli od obliczenia zysków i strat ciepła. Wartość zysków i strat ciepła zależy od powierzchni pomieszczenia, położenia względem stron świata, nasłonecznienia, izolacyjności cieplnej ścian i stropów, powierzchni okien, ilości przebywających w pomieszczeniu osób oraz mocy zainstalowanych w nim urządzeń elektrycznych.

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie zapotrzebowania chłodu i ciepła, a więc mocy klimatyzatora. Zapotrzebowanie chłodu oraz ciepła zależy od wyznaczonych zysków ciepła, przeznaczenia danego pomieszczenia oraz od zakładanych przez inwestora warunków cieplnych w pomieszczeniu.

Ostatnim etapem doboru jest wybór typu, marki, modelu i wyglądu klimatyzatora.

Dobierzemy dla Ciebie rozwiązanie spełniające wszystkie Twoje wymagania dotyczące klimatyzacji.